we provide spaces for
meaningful experiences

we provide spaces for
meaningful experiences

Cine Suntem

Wellkept Group este o companie imobiliară de tip boutique, cu capital privat, având sediul în București, România. Înființată în 2005, compania se axează pe dezvoltarea, investiția și managementul proprietăților exclusiviste. 

Wellkept Group este selectiv în ceea ce privește proiectele pe care urmează să le dezvolte, alegându-le doar pe cele în care crede cu adevărat. În demersurile sale, este ghidat de o abordare umanistă, cu o mentalitate strategică și creativă.

Abordarea sa strategică îi permite să obțină rezultate excelente din proiectele sale, maximizând gradul de ocupare și veniturile din exploatare, în timp ce abilitățile sale creative îi permit să ofere soluții personalizate tuturor chiriașilor săi. Cu mentalitatea sa creativă a dezvoltat unele dintre cele mai atractive proprietăți din București, din punctul de vedere al designului, îmbinând armonios confortul și calitatea pentru a crea spații elegante și intuitive – unde oamenii pot lucra și locui în liniște.

Wellkept Group este o companie cu o echipă entuziastă și unită, cu mulți ani de experiență în domeniul imobiliar. 

Proprietăți Rezidențiale

Primăverii 30

Primăverii 30

Construită în 2016, Primăverii 30 este o altă clădire Premium creată de Wellkept în inima cartierului Primăverii. Imobilul se află la doi pași de Parcul Herăstrău și de Parcul Floreasca, în vecinătatea celebrelor localuri din nordul capitalei.

Clădirea are un  design modern, cu o alură caldă și primitoare. Cuprinde 13 apartamente, fiecare compartimentat într-un stil unic, având 2 până la 4 dormitoare. Dispuse pe 5 etaje, toate apartamentele beneficiază de lumină naturală și de interioare moderne. Printre multiplele facilități amintim de parcarea subterană privată și de recepția și paza 24/7.

Jean Monnet 33

Jean Monnet 33

Wellkept Group a dezvoltat Jean Monnet 33 – o elegantă clădire rezidențială aflată în prestigiosul cartier Primăverii. Imobilul este amplasat pe o stradă liniștită, la umbra ocrotitoare a copacilor care decorează armonios zona – la doar câțiva pași de parcurile Herăstrău și Floreasca. În imediata vecinătate se regăsesc o multitudine de restaurante de renume.

Construită în 2017, clădirea are un aer discret și modern, accentuat de fațada realizată din lemn. Toate apartamentele au finisaje moderne. Clădirea este compartimentată în 8 apartamente exclusiviste, de diverse dimensiuni, cu 2 până la 5 dormitoare. Înaltă de 4 etaje, aceasta dispune de parcare subterană privată, precum și de recepție și pază permanente.

Șos. Nordului & Bd. Agronomiei

Șos. Nordului & Bd. Agronomiei

De-a lungul anilor, Wellkept Group a dezvoltat, dar a și achiziționat apartamente pe care le-a considerat unice. În prezent, compania noastră deține 10 apartamente deosebite, amplasate în două cartiere distincte ale Bucureștiului: Nordului și Băneasa.

Cele 3 apartamente din Șos. Nordului au 2 sau 3 dormitoare și dispun de lumină naturală din abundență pe tot parcursul zilei. O plimbare de câteva minute prin zonă dezvăluie vecinătatea cu faimosul parc Herăstrău și numeroase restaurante exclusiviste. Unele apartamente au vedere direct spre parc.

Cele 7 apartamente din Agronomiei (Băneasa) au o suprafață generoasă, compartimentată inteligent și dispun de 2, 3 sau 4 dormitoare. Toate cele 7 apartamente se află în apropierea unei faimoase zone comerciale și de birouri, ocrotite de Pădurea Băneasa. Câteva dintre acestea au vedere directă spre pădure – ideale pentru iubitorii de liniște, care vor să păstreze conexiunea cu natura.

Proprietăți Comerciale

Bălcescu 17A

Bălcescu 17A

Wellkept Group a dezvoltat această clădire Premium de birouri, elegantă și luminoasă, în anul 2015. Proiectată după cele mai înalte standarde de calitate, ținând cont de nevoile clientului, clădirea are finisaje moderne și ferestre generoase, asigurând lumină naturală, din abundență, pe tot parcursul zilei. Definit ca  imobil de birouri de tip boutique, acesta beneficiază de spații generoase. Clădirea se află în inima Bucureștiului: cu acces la metrou, parcuri și restaurante, în apropiere de numeroase repere istorice precum Atheneul Român, Piața Universității și Centrul Vechi.

Proiectul a primit un certificat Clasa A. Clădirea este compusă din parter și 5 etaje, totalizând o suprafață construită de 2.228 mp.

C. A. Rosetti 5

C. A. Rosetti 5

De-a lungul timpului, Wellkept Group a investit în 4 spații comerciale, cu o suprafață totală închiriabila de 3.950 mp. Dintre acestea, amintim de bijuteria arhitecturală de pe strada C.A. Rosetti nr. 5, compusă din două clădiri reprezentative – aflate în inima capitalei, cu o suprafață totală închiriabilă de 2.278 mp. Wellkept Group le-a achiziționat în anul 2012, descoperind în ele oportunitatea de a oferi chiriașilor o experiență unică, nu doar datorită spațiilor largi și elegante, dar și pentru că în acestea se oglindește bogatul patrimoniu cultural a României. Compania a depus multe eforturi pentru a-i conserva moștenirea arhitecturală: fațada sofisticată și esența tradițională.

Contact

office@wellkept.ro
Calea Dorobanților 5-7, Sector 1, București – România
Tel: +4021 201 10 20
COOKIE POLICY

The cookie files used by wellkept.ro

We only use cookies that are absolutely necessary – that allow you to navigate the website and use its basic functions. These cookie files are essential for using our website. Functionality cookies are used to provide you with improved and more personalized features, but strictly for browsing the website. These cookies collect anonymous information and cannot track your browsing on other websites.

What is a cookie file and for what purpose is it used?

Our website uses cookie technology to provide you with a better and personalized web service. The data stored by the cookie files used by our website never show personal details on the basis of which an individual identity can be established.

A cookie is a small text file that is stored and/or read by your web browser on the hard drive of your end device (eg computer, laptop or smartphone), depending on the websites you visit.

Cookies also make your interaction with websites safer and faster because they can remember your preferences (eg login details, language etc.) by sending the information they contain back to the originating website (first-party cookie) or to another website to which they belong (third-party cookie), when you visit that website again using the same end device.

PRIVACY POLICY

Privacy Policy regarding the processing of personal data
GDPR

About us

Wellkept, trade name for WELLKEPT GROUP S.A., based in Bucharest, Calea Dorobanților 5-7, Sector 1, ROMANIA registered at ONRC under the number J40/6207/2005, CUI 17438154, will be called, in what follows, personal data operator.

Personal data will be collected and processed by Wellkept Group only to the extent permitted by General Regulation (EU) 2016/679 regarding the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (in short: GDPR).

What is personal data?

According to the definition provided in the General Regulation (EU) 2016/679: „personal data” means any information regarding an identified or identifiable natural person („the data subject„).

An identifiable natural person is a person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification element (such as a name, an identification number, location data, an online identifier), or to one or more specific elements, inherent to his physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity.

The operator” is the one that establishes the purposes and means of personal data processing.

Processing” means any operation performed on personal data such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation, modification, extraction, consultation, use, restriction, migration, deletion or destruction thereof.

What data do we collect from you?

When you contact us, we will usually (but not necessarily) ask for the following personal data:

 • Name and surname
 • (optional) The name of the company
 • Phone number
 • E-mail address

When you visiting our website, in order to measure traffic through various professional tools (eg: Google Analytics), the following data will be processed (anonymously):

 • Anonymous data for statistics and site traffic measurement, collected through cookies.

Why do we collect this data?

Wellkept Group processes personal data for the purpose of signing contracts with customers or to send offers to customers who have clearly requested this.

What rights do you have over your data?

According to the General Regulation (EU) no. 679/2016, regarding the protection of personal data, the data subject has the following rights:

 • The right to information and access to personal data
 • The right to confirmation from the operator that the data is being processed
 • The right to rectification
 • The right to delete data
 • The right to restrict processing
 • The right to opposition – to oppose data processing in a specific situation
 • The right to address the National Supervisory Authority for the Processing of Personal Data (ANSPDCP) if these rights have been violated.

The customer/user has full control over this data and can (at any time) request a copy of the information collected by Wellkept Group or request the modification, deletion or migration of this information to another personal data operator by sending an email to: office@wellkept.ro

Who do we provide this data to?

Customer/possible customer contact details are kept exclusively in our internal database.

The anonymous data, collected through cookies, in order to carry out surveys and statistics will reach the providers of online traffic measurement services (eg: Google Analytics).

How long we store the data?

Personal data provided to Wellkept Group will only be deleted after the customer/user has requested it or after we consider that it no longer serves the original purpose for which it was collected.

If you have requested their deletion, the operation will be carried out as soon as possible.

We remind you once again that you can always request a copy of the information collected by Wellkept Group or you can request the modification, deletion or migration of this information to another personal data operator by sending an e-mail to the address: office@wellkept.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR

Cine suntem?

Wellkept, denumirea comercială a WELLKEPT GROUP S.A., cu sediul în București, Calea Dorobanților 5-7, Sector 1, ROMÂNIA, înmatriculata la ONRC sub nr. J40/6207/2005, CUI 17438154, este, în cele care urmează, operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Wellkept Group numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (pe scurt: GDPR).

Ce sunt datele cu caracter personal?

Conform definiției oferite în Regulamentului General (UE) 2016/679: „datele cu caracter personal” reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online), sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul” este acela care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, restricționarea, migrarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Ce date colectăm de la dvs.?

De regulă, atunci când ne contactați, vom cere (dar nu obligatoriu) următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • (opțional) numele companiei
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail

Atunci când sunteți la noi pe site, pentru a măsura traficul prin diverse instrumente profesionale (ex: Google Analytics), vor fi prelucrate (sub anonimat) următoarele date:

 • Date anonime pentru statistici și măsurarea traficului pe site, colectate prin intermediul cookie-urilor.

Pentru ce colectăm aceste date?

Wellkept Group prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii contractelor cu clienții sau pentru a trimite oferte clienților care au solicitate, în mod clar, acest.

Ce drepturi aveți asupra datelor dvs.?

Conform Regulamentului General (UE) nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul la confirmarea din partea operatorului că datele sunt procesate
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție – de a se opune prelucrării datelor într-o situație anume
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care aceste drepturi i-au fost încălcate.

Clientul/utilizatorul are control deplin asupra acestor date și poate cere oricând o copie a informațiilor colectate de către Wellkept Group sau poate să solicite modificarea, ștergerea sau migrarea acestor informații către un alt operator de date cu caracter personal printr-un e-mail la adresa: office@wellkept.ro .

Cui furnizăm aceste date?

Datele de contact ale clienților/posibililor clienți sunt păstrate exclusiv în baza noastră de date internă.

Datele anonime, colectate prin cookie-uri, în vederea realizării de sondaje și statistici vor ajunge către furnizorii de servicii de măsurarea a traficului online (ex: Google Analytics).

Pentru cât timp stocăm datele?

Datele cu caracter personal furnizate către Wellkept Group vor fi șterse doar după ce clientul/utilizatorul a solicitat acest lucru sau după ce vom considera că acestea nu mai servesc scopului inițial pentru care au fost colectate.

Dacă ați solicitat ștergerea acestora, operațiunea se va efectua în cel mai scurt timp.

Amintim încă o dată că puteți cere oricând o copie a informațiilor colectate de către Wellkept Group sau puteți solicita modificarea, ștergerea sau migrarea acestor informații către un alt operator de date cu caracter personal printr-un e-mail la adresa: office@wellkept.ro

POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE DE TIP COOKIE

Fișierele de tip cookie utilizate de wellkept.ro

Folosim doar fișiere de tip cookie absolut necesare, care vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului nostru. Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă oferi funcții îmbunătățite și mai personalizate, dar strict pentru navigarea pe website. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările pe alte site-uri web.

Ce este un fișier cookie și în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate de website-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați.

De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.